Indiander och kasinon

Den som har tagit del av amerikansk populärkultur eller som är väldigt påläst i allmänhet känner nog till att det sägs att indianer i väldigt stor utsträckning bedriver casinoverksamhet. Finns det verkligen någon sanning i det påståendet? Ifall det stämmer, varför ser det i så fall ut på det sättet? Här nedan kan du få svar på de här frågorna.

Det började på 70-talet

Det stämmer att väldigt många indianer äger casinon. Det gäller särskilt om man jämför med hur det kan se ut bland den allmänna amerikanska befolkningen. Det hela började ända tillbaka på 70-talet. Chippewa-indianerna har länge varit utsatta på många sätt. De har dock haft ett indianreservat beläget i Minnesota. När ett par blev ålagda att betala skatt för sin fastighet vägrade dem. De menade att de bodde i ett reservat och inte var skyldiga delstaten några pengar.

Frågan tog sig ända upp i hovrätten, där det gifta Chippewaparet också fick rätt. Det hela blev till ett prejudikat som sade att staten inte kan tvinga på sina regler på boenden i reservat på vilket sätt de vill. Efter det här så tog det inte lång tid tills många indianer började öppna spelverksamhet i delstater där det annars inte var vanligt. De använda prejudikatet från hovrätten som riktpunkt. 

Anledningen är alltså reservaten

Den största anledningen till varför det finns så många indianer som är casinoägare är alltså att dessa är belägna i Indianreservat. Att de tack vare prejudikatet från hovrätten gällande fastighetsskatten också kringgår lagarna som reglerar hasardspel. Indianerna har på just den fronten alltså haft möjligheter som de som inte tillhör någon indianstam har haft – att starta casinoverksamhet i stater där det finns hårda restriktioner för alla andra som är intresserade.

Det har blivit lite lugnare

Däremot har relationerna mellan delstater och indianreservat blivit bättre sedan dess. 1988 klubbades en ny lag igenom. En lag som befäste indianernas rätt till att bedriva casinoverksamhet men som menade att de också måste göra det på schyssta villkor. Tidigare har indiancasinona på flera sätt haft mer fördelaktiga förutsättningar som gjort att de kunnat konkurrera ut många konkurrenter som inte var indianer. Sedan 1988 har det alltså blivit bättre även om det fortfarande finns konflikter.